Tietosuoja

Peltitarvike Oy on rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan ja käyttämään verkkopalvelunsa käyttäjien henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Saamme käyttäjistä kerättävät henkilötiedot palvelun käyttäjiltä itseltään verkkosivustollamme olevien lomakkeiden täyttämisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Käyttäjistä voidaan kerätä ja tallettaa henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot sekä lähetetyn viestin sisältö.

Saamamme tiedot talletetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme, jossa olevia tietoja käytetään tapauskohtaisesti asiakassuhteen perustamiseen ja hoitoon, yhteydenottojen mahdollistamiseen, palveluiden tuottamista, toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten sekä markkinointiamme varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän antamaa suostumusta muihin tarkoituksiin kuin tietojen säilyttämistä ja / tai käyttäjän tilaamien palveluiden toteuttamista varten on tarpeen.

Peltitarvike Oy tietosuojaseloste.

Read Privacy policy (in English)

 

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite), verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että tietosuojalainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

 

Tietosuojalainsäädännön mukaiset tietojen tarkastuspyynnöt ja suoramarkkinointia koskevat kieltopyynnöt samoin kuin muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut voi osoittaa Peltitarvike Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:

Teemu Mykkänen
tietohallinto@peltitarvike.fi
020 741 2770
Kivikonlaita 24
00940 Helsinki

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ja tietosuojaselostettamme toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 1.6.2023 lukien.