Suunnittelun tuki

Turvallinen työskentely kiinteistöjen katoilla sekä toimiva hulevedenpoisto alkaa aina suunnittelusta. Oikein mitoitetut ja kohteen vaatimukset huomioon ottaen valitut tuotteet takaavat kestävän, turvallisen ja helposti asennettavan ratkaisun. Toimivan hulevedenpoisto- ja putoamissuojausratkaisun suunnittelu kannattaa tehdä yhdessä tuotteisiin erikoistuneen laitevalmistajan kanssa. Tällöin myös erikoiskohteisiin räätälöitävien ratkaisujen suunnittelu helpottuu. Haluamme laitevalmistajana auttaa suunnittelijoita löytämään kohteeseen sopivimman ja kokonaiskustannuksiltaan järkevän ratkaisun josta voi olla ylpeä. Tarvittaessa myös räätälöimme mittatarkan ratkaisun kohteen ehdoilla.

Hyvin suunniteltu putoamissuojaus pienentää riskejä

Turvallinen liikkuminen ja työskentely kiinteistöjen katoilla alkaa suunnittelusta. Kestävät, oikein mitoitetut ja asennetut turvalaitteet helpottavat ja nopeuttavat huolto- ja korjaustöitä. Myös katolla sijaitsevien laitteiden asianmukainen kiinnitys on turvallisen käytön edellytys. Suunnittelutyö helpottuu, kun tukena on asiansa osaava laitevalmistaja.

Suunnittelijan ja arkkitehdin rooli

Kattoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset määritellään pelastuslaissa ja järjestyslaissa. Uudisrakennuksen kattoturvaratkaisujen suunnittelu kuuluu arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan tehtäviin. Suunnittelijan työ helpottuu, kun tukena on vaatimukset ja turvalaitteet tunteva laitevalmistaja. Olemassa olevan kiinteistön putoamissuojaus voidaan uudistaa yhteistyössä putoamissuojaukseen erikoistuneen laitevalmistajan kanssa.

Putoamissuojauksen suunnittelussa on huomioitava mm. katon rakenne, korkeus ja kaltevuus sekä katolla sijaitsevat laitteet. Turvavarusteet on mitoitettava oikein. Lisäksi niiden on kestettävä huolto- ja korjaustöissä tarvittava kuorma sääolosuhteista ja niiden vaikutuksista huolimatta. Tärkeää on suunnitella myös turvallinen kulkutie katolle.

Isännöitsijän rooli

Turvallinen liikkuminen ja työskentely katolla on kiinteistön omistajan vastuulla. Kattojen turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut on otettava huomioon rakennuksen suunnittelussa, mutta kattoturvallisuutta voidaan tarvittaessa parantaa myös myöhemmin, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa. Säännöllisessä tarkastuksessa huonokuntoisiksi havaitut kattoturvajärjestelmät täytyy viipymättä vaihtaa uusiin.

Vähimmäisvaatimukset ylittävä katon putoamissuojaus sekä turvalaitteiden säännöllinen vuositarkastus ja huolto pienentävät kiinteistön tapaturma- ja turvallisuusriskejä. Näin kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja voivat olla varmoja siitä, että kiinteistössä ja sen ympäristössä liikkuminen ja katolla työskentely on mahdollisimman turvallista.

Toimivan ja kohtuuhintaisen hulevesijärjestelmän suunnittelu

Hulevesiratkaisujen suunnittelussa olennaista on toimivan ja kohtuuhintaisen ratkaisun löytäminen nopeasti ja helposti. Suunnittelun perustana toimivat kiinteistökohtaiset liittymätiedot sekä tieto siitä voidaanko hulevedet ohjata poistoviemäreihin vai imeytetäänkö ne suoraan maaperään. Päällystetyiltä alueilta (kuten asfaltoidut - tai betonipinnat) vedet on johdettava hallitusti kaatojen avulla kaivoihin tai kouruihin, jotta vesi ei kulkeudu ja lammikoidu vääriin paikkoihin. Lisäksi lasketaan kuormitus eli hulevesien määrä.

Sopivimmat katto- ja pihakaivoratkaisut sekä linjakuivatuskourut valitaan kohteen mukaan niin, että suunniteltua ratkaisua ei tarvitse toteutusvaiheessa vaihtaa esimerkiksi paremmin toimivaan tai halvempaan. Koska monissa kohteissa tarvitaan vakiomitoista poikkeavia erikoisratkaisuja, asiantunteva ja nopea tuotetuki on suureksi hyödyksi sekä LVI-suunnittelijalle että asennuksesta vastaavalle. Toimivaa, turvallista ja ulkoasultaan siistiä ratkaisua arvostavat myös kiinteistön omistajat ja käyttäjät.

Monista tuotteistamme on saatavissa AutoCAD-kuvat suunnittelun helpottamiseksi. Räätälöitävistä tuotteista teemme LVI-suunnittelijalle piirustukset ja tarjouskuvat kohteen viemäröintisuunnitelmaa varten ja varmistamme tuotetiedot toimitusvaiheessa. Näin tuotteemme ovat helppoja suunnitella, ostaa ja asentaa - linjakuivatuskourut ja kaivot toimitetaan samasta paikasta liitoskohdat merkittyinä.

Tarvitsetko tukea putoamissuojauksen tai hulevedenpoiston suunnitteluun?

Kerro meille kohteesi vaatimuksista ja autamme sinua löytämään toimivimman ratkaisun!