Sadevesijärjestelmien suunnittelu

 

Suunnittele toimivat sadeveden poiston ratkaisut katoille ja piha-alueille

Kun suunnittelukohteessasi tarvitaan varma ja kestävä hulevesien keräämis- ja poistojärjestelmä, autamme sinua suunnittelemaan ratkaisun, josta voit olla ylpeä. Suunnittelemme ja valmistamme katto- ja sadevesikaivot ja linjakuivatuskourut itse, joten voimme räätälöidä mittatarkan ja laadukkaan ratkaisun vaativankin kohteen ehdoilla.

Tuotetuki nopeuttaa LVI-suunnittelijan työtä

Hulevesiratkaisujen suunnittelussa olennaista on toimivan ja kohtuuhintaisen ratkaisun löytäminen nopeasti ja helposti. Suunnittelun perustana toimivat kiinteistökohtaiset liittymätiedot sekä tieto siitä voidaanko hulevedet ohjata poistoviemäreihin vai imeytetäänkö ne suoraan maaperään. Päällystetyiltä alueilta (kuten asfaltoidut - tai betonipinnat) vedet on johdettava hallitusti kaatojen avulla kaivoihin tai kouruihin, jotta vesi ei kulkeudu ja lammikoidu vääriin paikkoihin. Lisäksi lasketaan kuormitus eli hulevesien määrä.

Sopivimmat katto- ja pihakaivoratkaisut sekä linjakuivatuskourut valitaan kohteen mukaan niin, että suunniteltua ratkaisua ei tarvitse toteutusvaiheessa vaihtaa esimerkiksi paremmin toimivaan tai halvempaan. Koska monissa kohteissa tarvitaan vakiomitoista poikkeavia ratkaisuja, asiantunteva ja nopea tuotetuki on suureksi hyödyksi sekä LVI-suunnittelijalle että asennuksesta vastaavalle. Toimivaa, turvallista ja ulkoasultaan siistiä ratkaisua arvostavat myös kiinteistön omistajat ja käyttäjät.

Linjakuivatuskourut

Tutustu linjakuivatuskouruihin Case Etelärannan kautta!

Eteläranta 10

Henkilökohtainen palvelu ja räätälöidyt tuotteet

Suunnittelijalle tärkeää on löytää varma ja kokonaiskustannuksiltaan järkevä ratkaisu, jotta aikaa ei kulu vaihtoehtojen hakemiseen ja vertailuun.

Kun tiedot tuotteiden ominaisuuksista ja mitoista räätälöintimahdollisuuksineen löytyvät helposti valmistajan verkkosivuilta ja henkilökohtainen palvelu on jatkuvasti saatavilla, aikaa säästetään ja virhekustannuksilta vältytään koko toimitusketjussa.

Peltitarvikkeen oma tuotekehitys mahdollistaa standardien mukaiset, räätälöidyt ja yhteensopivat järjestelmäratkaisut erilaisille katoille sekä A15-C250 -kuormitusluokan pihoille, kaduille ja pysäköintialueille. Erikoiskohteissa räätälöity suunnittelu on olennaista: matalat, vaativat ja erityistä varmuutta edellyttävät kohteet ovat haaste, jossa pätevä tuotetuki auttaa sopivan ratkaisun löytämisessä.

Monista tuotteistamme on jo saatavissa AutoCAD-kuvat suunnittelun helpottamiseksi. Räätälöitävistä tuotteista teemme LVI-suunnittelijalle piirustukset ja tarjouskuvat kohteen viemäröintisuunnitelmaa varten ja varmistamme tuotetiedot toimitusvaiheessa. Näin tuotteemme ovat helppoja suunnitella, ostaa ja asentaa - linjakuivatuskourut ja kaivot toimitetaan samasta paikasta liitoskohdat merkittyinä.

Linjakuivatuskourut

Tutustu sadevedenpoistoon Case Pyhtäänkorven avulla!

Pyhtäänkorven pysäköintitalo

Tutustu myös muihin tuoteryhmiimme

 

SADEVESIJÄRJESTELMÄT

Hanki kaikki tarvittava tehokkaasti yhdestä paikasta: kestävät kattokaivot, sihtirakenteet, linjakuivatuskourut, pihakaivot ja vesikattotarvikkeet.

KATTOTURVA

Varmista katon kuin katon turvallisuus Pito-kattoturvatuotteilla: jämerät kulkusillat, kattopollarit, laitejalustat sekä turvavaijerijärjestelmä.

MUUT PALVELUT JA TUOTTEET

Kunnon työkalut vedeneristys- ja katonkunnostustöihin: suurtehopolttimet, bitumikeittimet ja muut koneet ja erikoistyökalut.