Kattoturvallisuuden suunnittelu

 

Suunnittele toimivat turvalaitteet ja putoamissuojat

Turvallinen liikkuminen ja työskentely kiinteistöjen katoilla alkaa suunnittelusta. Kestävät, oikein mitoitetut ja asennetut turvalaitteet helpottavat ja nopeuttavat huolto- ja korjaustöitä. Myös katolla sijaitsevien laitteiden asianmukainen kiinnitys on turvallisen käytön edellytys. Suunnittelutyö helpottuu, kun tukena on asiansa osaava laitevalmistaja.

Hyvin suunniteltu putoamissuoja pienentää riskejä

Turvallinen liikkuminen ja työskentely katolla on kiinteistön omistajan vastuulla. Kattojen turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut on otettava huomioon rakennuksen suunnittelussa, mutta kattoturvallisuutta voidaan tarvittaessa parantaa myös myöhemmin, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa. Säännöllisessä tarkastuksessa huonokuntoisiksi havaitut kattoturvajärjestelmät täytyy viipymättä vaihtaa uusiin.

Vähimmäisvaatimukset ylittävä katon putoamissuojaus sekä turvalaitteiden säännöllinen vuositarkastus ja huolto pienentävät kiinteistön tapaturma- ja turvallisuusriskejä. Näin kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja voivat olla varmoja siitä, että kiinteistössä ja sen ympäristössä liikkuminen ja katolla työskentely on mahdollisimman turvallista.

PITO-kulkusilta

Tuotetuki helpottaa kattojen turvaratkaisujen suunnitteluja

Kattoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset määritellään pelastuslaissa ja järjestyslaissa. Uudisrakennuksen kattoturvaratkaisujen suunnittelu kuuluu arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan tehtäviin. Suunnittelijan työ helpottuu, kun tukena on vaatimukset ja turvalaitteet tunteva laitevalmistaja. Olemassa olevan kiinteistön putoamissuojaus voidaan uudistaa yhteistyössä putoamissuojaukseen erikoistuneen laitevalmistajan kanssa.

Putoamissuojauksen suunnittelussa on huomioitava mm. katon rakenne, korkeus ja kaltevuus sekä katolla sijaitsevat laitteet. Turvavarusteet on mitoitettava oikein. Lisäksi niiden on kestettävä huolto- ja korjaustöissä tarvittava kuorma sääolosuhteista ja niiden vaikutuksista huolimatta. Tärkeää on suunnitella myös turvallinen kulkutie katolle.

Kattoturvallisuuden suunnittelu

Toimivat kattopollarit, kulkusillat ja turvajärjestelmät

Katon turvavarusteet koostuvat putoamissuojista ja kulkusilloista. Laitejalustat varmistavat, että katoille asennettavat laitteet pysyvät turvallisesti paikoillaan. Lisäksi tarvitaan tarkoituksenmukainen, yhtenäinen ja turvallinen kulkutie katolle. Turvallisen ja toimivan kokonaisuuden suunnittelu kannattaa tehdä yhdessä kattoturvatuotteisiin erikoistuneen laitevalmistajan kanssa:

Saat kotimaiset Pito-kattoturvatuotteet ja asiantuntevan suunnittelutuen kätevästi yhdestä paikasta!

Kattoturvallisuus

Tutustu myös muihin tuoteryhmiimme

 

SADEVESIJÄRJESTELMÄT

Hanki kaikki tarvittava tehokkaasti yhdestä paikasta: kestävät kattokaivot, sihtirakenteet, linjakuivatuskourut, pihakaivot ja vesikattotarvikkeet.

KATTOTURVA

Varmista katon kuin katon turvallisuus Pito-kattoturvatuotteilla: jämerät kulkusillat, kattopollarit, laitejalustat sekä turvavaijerijärjestelmä.

MUUT PALVELUT JA TUOTTEET

Kunnon työkalut vedeneristys- ja katonkunnostustöihin: suurtehopolttimet, bitumikeittimet ja muut koneet ja erikoistyökalut.