Suunnittele katon turvallisuus yhtenä kokonaisuutena

2 Minute Read
Posted by Tero Bärlund on 25.10.2017 12:16:18

Tags: Kattoturva

Rakennuksen katolla liikkumisen ja työskentelyn turvallisuus on tärkeä osa uudisrakennuksen suunnittelua. Myös saneerauskohteissa kattoturvallisuuden suunnittelu kannatta tehdä huolella: katto- ja julkisivuremonteissa työskennellään usein katolla tai katolle kiinnitettävien putoamissuojien avulla. Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuminen voi edellyttää myös aikaisemmasta poikkeavia kattoturvaratkaisuja.

Kun turvalaitteet ja putoamissuojat sekä kulkeminen katolle ja sieltä pois on suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti, vahinkojen ja tapaturmien riski pienenee merkittävästi. 

 

Hyvin suunniteltu kattoturvallisuus on toimiva kokonaisuus

Kattojen turvallisuuden suunnittelu kannattaa toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. On päätettävä mistä katolle kuljetaan mahdollisimman turvallisesti, minkälaisia kulkusiltoja pitkin katolla liikutaan, minkälaisia turvavarusteiden kiinnitykseen sopivia kattopollareita tarvitaan ja tarvitaanko kohteessa turvavaijereilla toteutettu putoamissuojaus. Monissa kohteissa on myös katolle kiinnitettäviä laitteita ja valoja. Näiden varma kiinnitys kuuluu olennaisena osana hyvään kattoturvallisuuteen.

Kun sopivia ratkaisuja mietitään ja mitoitetaan, on otettava huomioon katolla liikkujien tarpeet. Tällaisia katoilla yleisesti tehtäviä töitä ovat esimerkiksi

  • Katon kunnon tarkastaminen
  • Katon ja kattokaivojen puhdistaminen 
  • Kattorakenteiden korjaaminen
  • Muut kiinteistön huoltotyöt joissa tarvitaan esimerkiksi kattopollareihin kiinnitettäviä riipputelineitä 
  • Laitteiden, esimerkiksi antennien ja lipputankojen asennus katolle

Suunnittelijan on otettava huomioon myös mahdolliset pelastustehtävät, joissa katolla liikkuminen täytyy turvata.

 

Kattojen kiinnityslaitteet, putoamissuojat ja niiden mitoitus 

Turvallinen liikkuminen katolla tapahtuu kulkusiltoja pitkin. Paras ratkaisu on säässä kuin säässä kestävä  ja huoltovapaa kulkusilta. Räätälöitävän Pito-kulkusiltaratkaisun suunnittelu käy kätevästi kotimaisen valmistajan tuotetuen avulla.

Kattoturvallisuutta voidaan parantaa kahdella tavalla: kiinnityslaitteilla ja putoamissuojilla. Monipuoliset kiinnityslaitteet, kattopollarit, toimivat kiinnityspisteinä henkilökohtaislle putoamissuojille ja riipputelineille. Kaikille kattotyypeille sopivat Pito-kattopollarit kiinnitetään kantaviin rakenteisiin ja ne täyttävät riipputelinestandardin SFS-EN 1808 asettamat vaatimukset.

Turvallisin putoamissuojaus estää ihmisten pääsyn putoamisvaara-alueille tai katon reunoille. Tähän tarkoitukseen sopii tarpeeseen varta vasten kehitetty CE-merkitty ja EN-795 mukaisesti testattu Pito Grenline -turvavaijerijärjestelmä. Ratkaisu voidaan toteuttaa myös jälkiasennuksena kohteisiin, joissa on Pito-kattopollarit.

Katolle asennetut laitteet ja varusteet eivät pääse irtoamaan ja aiheuttamaan vaaratilanteita kiinteistön ympäristössä, kun ne kiinnitetään katolle tukevan laitejalustan avulla.

Lue lisää kattoturvallisuuden suunnittelusta ja lataa myös suunnittelijan opas:

New call-to-action