Riski piilee katolla, eli kuinka kattoturvallisuus varmistetaan?

2 Minute Read
Posted by Peltitarvike on 18.2.2020 11:11:14

Kattotyöt, kuten nuohous ja lumenpudotus, ovat vaarallisia töitä. Niiden hoitaminen edellyttää ammattitaitoa, oikeanlaisia varusteita ja ennen kaikkea turvallisen katon.

 

Nuohoojien työtapaturmista yli puolet johtuu puutteellisista kulku- ja työtasoista, heikkokuntoisista tai määräysten vastaisesti kiinnitetyistä tai kiinnittämättä jääneistä tikkaista, kattosilloista tai muista kattoturvalaitteista*.

 

On kiinteistön haltijan vastuulla huolehtia riittävistä kattoturvavarusteista ja niiden kunnossapitämisestä, ja luoda näin turvalliset työolosuhteet katolla työskenteleville sekä sen ympärillä liikkuville.

 

Kuinka kattoturvallisuudesta huolehditaan?

 

Vaikka kattoturvallisuus on kiinteistön omistajan vastuulla, uusrakennuksissa kattoturvaratkaisujen suunnittelu kuuluu arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan tehtäviin. Kaikki katot, sekä vanhat että uudet, tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisesti. Puutteiden, kulumien sekä muiden ongelmakohtien löytäminen ja korjaaminen ajoissa säästää aikaa ja rahaa, sekä ihmishenkiä.

 

Kattoturvallisuutta koskevia määräyksiä on ollut voimassa aina vuodesta 1965 lähtien. Kattoturvaa säädellään monissa eri laeissa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §, järjestyslaki 5 §, pelastuslain 13 §, asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §.

 

Tapaturmia ja turvallisuusriskejä voi ennaltaehkäistä tehokkaasti kiinnittämällä huomiota etenkin seuraaviin kattoturvavarusteita ja niiden kuntoa koskeviin määräyksiin:

  • Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu.
  • Kaikille katolla sijaitseville rakennuksen osille on oltava yhtenäinen kulkutie.
  • Katon turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma ja niiden tulee kestää ilmaston aiheuttamia rasituksia.
  • Kattoturvavarusteet on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.


Vinkit turvallisuusriskien minimointiin

 

Rakennukset ja niiden katot ovat kaikki erilaisia. Siksi myös putoamissuojauksen suunnittelussa tulee huomioida monta eri asiaa, kuten katon rakenne, korkeus ja kaltevuus sekä katolla sijaitsevat laitteet. 

 

Turvallisuusasioissa pätee vanha viisaus: varmassa vara parempi. Siksi myös katon putoamissuojaus kannattaa suunnitella huolellisesti ja varmuuden vuoksi vähimmäisvaatimukset ylittäen. Kun turvalaitteet on mitoitettu ja asennettu oikein, katolla suoritettavat huolto- ja korjaustyöt myös helpottuvat ja nopeutuvat. Kestävät kattoturvatuotteet on suunniteltu Suomen olosuhteisiin.

 

Turvalaitteille kannattaa kalenteroida säännöllinen vuositarkastus ja huonokuntoisiksi havaitut laitteet tulee vaihtaa viipymättä uusiin. Näin saadaan katolla työskentelystä ja kiinteistön ympäristössä liikkumisesta mahdollisimman turvallista.

 

Apua ja tukea kattoturvaratkaisun toteutukseen

 

Putoamissuojaukseen erikoistunut laitevalmistaja on arvokas apu, olipa kyseessä uudiskohteen kattoturvallisuuden suunnittelu ja toteutus tai olemassa olevan kiinteistön putoamissuojauksen uudistamiseen.

 

Peltitarvikkeelta saat hankittua kestävät turvavarusteet: kulkusilta auttaa varmistamaan turvallisen kulkemisen ja laitejalusta pitää kulkusillan, sekä muut katolla sijaitsevat laitteet, tukevasti paikoillaan. Turvavaijerijärjestelmä muodostaa koko katon kattavan putoamissuojauksen ja kattopollarit sopivat sekä henkilökohtaisten putoamissuojainten kiinnityspisteiksi että huolto- ja korjaustöissä tarvittavien riipputelineiden kannattimiksi.

 

Kestävät kattoturvatuotteet Peltitarvikkeesta

 

Suunnittelu- ja tuotetukemme auttaa varmistamaan turvaratkaisujen kattavuuden.

Ota yhteyttä, jos haluat jutella aiheesta lisää!

 

*Lähde: Nuohousalan Keskusliiton kattoturvaselvitys 2011, http://www.pspelastuslaitos.fi

 

Lataa case Turun palloiluhalli:New Call-to-action