Kattoturvan huomioiminen arkkitehtitoimistoissa

1 Minute Read
Posted by Tero Bärlund on 24.4.2015 14:25:41

Rakennuksen turvallisuus ratkaistaan jo suunnittelupöydällä. Arkkitehdin tai suunnittelijan täytyy kerrostalon sisätilojen osalta huomioida esimerkiksi, että ensihoitajien pitää mahtua kantamaan potilasta paareilla rappukäytävässä. Samaan tapaan on hyvä ajatella katon turvallisuutta: huoltotoimenpiteet ja esimerkiksi lumen pudotus on oltava mahdollista tehdä ilman riskejä.

Suunnittelijan kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen

Kattoturva pitää ottaa huomioon arkkitehtitoimistoissa

Kattojen turvallisuus on arkkitehdeille erityisen ajankohtaista nyt, sillä turvallisuusvaatimukset ovat kasvaneet entisestään ja toisaalta uusia ratkaisuja on tuotu markkinoille. Kattoturvallisuuteen kiinnitetään huomiota aiempia vuosia enemmän ja se tulisikin nähdä tärkeänä osana kiinteistöä ja sen ylläpitoa. Suunnittelijoiden kannattaa päivittää tietonsa katoille saatavista turvavarusteista, jotta voivat yhdistää turvallisuuden suunnitelmiinsa mielekkäällä tavalla ja moderneja ratkaisuja hyödyntäen.

Kun putoamissuojauksen suunnitteluun panostetaan varhaisessa vaiheessa, sen toteutus onnistuu varmasti. Katon turvallisuus voidaan huomioida suunnitelmissa varmistamalla, että katolle on mahdollista asentaa tarvittavat turvavarusteet. Hyvä suunnittelu takaa, että vaijerilinjat saadaan järkevästi kulkemaan haluttuihin paikkoihin. Myös asennus ja käyttö onnistuu, kun katolla ei ole laitteita tai rakenteita esteenä vaijerilinjan kohdalla. Putoamissuojausta kannattaakin lähteä ajattelemaan ensisijaisesti loppukäyttäjän ja huollon kannalta.

Koulutusta suunnittelijoille

Peltitarvike tekee yhteistyötä arkkitehtitoimistojen kanssa antamalla heille ilmaista koulutusta kattojen turvallisesta suunnittelusta. Kun katoista keskustellaan suunnittelijoiden kanssa, nousee usein esiin kysymyksiä putoamissuojauksesta kokonaisuutena ja toisaalta yksityiskohtaisiakin seikkoja. Kattoturvakoulun käyneet suunnittelijat ottavat mielellään vastaan tietoa ja omaksuvat uudet putoamissuojausratkaisut nopeasti. Olemme huomanneet, että yhdessä tekemällä saadaan paras lopputulos.

Peltitarvike lähestyy myös arkkitehtikouluja kattojen turvallisuuden tiimoilta. Tavoitteena on antaa tulevaisuuden suunnittelijoille hyvät eväät suunnitella rakennuksia myös turvallisuuden näkökulmasta. Kattoturvakoulussa käydään läpi, että millaisia asioita katoilla pitäisi ottaa huomioon ja millaisia vaihtoehtoja suunnittelijoilla on. Kattoturvakoulu on otettu varsin myönteisesti vastaan ja ensimmäinen koulutus Oulun arkkitehtiopiskelijoille järjestettiin huhtikuussa 2015. Kattoturvakoulua järjestetään ympäri Suomen: maantieteellinen sijainti ei ole este, sillä tämäkin koulutus pidettiin webinaarina eli verkon välityksellä. 

Varaa ilmainen kattoturvakoulutus