Hyvä kattoturvallisuus alkaa varautumisesta

2 Minute Read
Posted by Tero Bärlund on 19.10.2017 14:50:19

Tags: Kattoturva

Turvallinen liikkuminen ja työskentely katolla on kiinteistön omistajan vastuulla. Varautuminen on parasta riskienhallintaa. Kun turvalaitteet ja putoamissuojat sekä kulkeminen katolle ja sieltä pois on hoidettu asianmukaisesti, vahinkojen ja tapaturmien riski pienenee merkittävästi. 

Talven lähestyessä on hyvä varmistaa, että kiinteistön katon turvallisuuteen on varauduttu toimivilla laitteilla ja suojilla. Samalla voidaan tarkistaa, että katolla sijaitsevat laitteet on kiinnitetty niin, että vahinkoja ei synny tuulen, vesi- tai lumisateen eikä jäätymisen seurauksena.

 

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu katon huolto- ja korjaustöihin 

Katolle meneminen ja sen eri osissa kulkeminen on välttämätöntä kiinteistön kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi

  • Katon kunnon tarkastaminen
  • Katon ja kattokaivojen puhdistaminen 
  • Kattorakenteiden korjaaminen
  • Muut kiinteistön huoltotyöt joissa tarvitaan esimerkiksi kattopollareihin kiinnitettäviä riipputelineitä 
  • Laitteiden, esimerkiksi antennien ja lipputankojen asennus katolle

Onhan katolla riittävät kiinnityslaitteet ja putoamissuojat? 

Turvallinen liikkuminen katolla tapahtuu kulkusiltoja pitkin. Paras ratkaisu on säässä kuin säässä kestävä  ja huoltovapaa kulkusilta

Kattoturvallisuutta voidaan parantaa kahdella tavalla: kiinnityslaitteilla ja putoamissuojilla. Monipuoliset kiinnityslaitteet, kattopollarit, toimivat kiinnityspisteinä henkilökohtaislle putoamissuojille ja riipputelineille. Turvallisin putoamissuojaus puolestaan  estää ihmisten pääsyn putoamisvaara-alueille tai katon reunoille. Tähän tarkoitukseen sopii tarpeeseen varta vasten kehitetty turvavaijerijärjestelmä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös putoamisen pysäyttäviä turvaratkaisuja, mutta niihin liittyy aina tapaturmariski.

Kattoturvallisuuteen kuuluu myös huolehtia siitä, että katolle asennetut laitteet ja varusteet eivät pääse irtoamaan ja aiheuttamaan vaaratilanteita kiinteistön ympäristössä. Tukeva laitejalusta ratkaisee ongelman.

Perehdy kattoturvallisudesta huolehtimiseen isännöitsijöille laatimamme Katto-oppaan avulla:

New call-to-action