Katon turvavaijerijärjestelmä – Case Turun palloiluhalli

1 Minute Read
Posted by Tero Bärlund on 24.1.2018 15:23:11

Tags: Kattoturva

Sekä julkisten rakennusten että asuinkerrostalojen kattoturvallisuus paranee merkittävästi nykyaikaisen turvavaijerijärjestelmän avulla. Tästä hyvä esimerkki on Turun palloiluhallin katolle toteutettu putoamissuojaus, jossa ratkaisu sisältää kattopollarit ja turvavaijerijärjestelmän.

Nykyaikainen katon turvavaijeriratkaisu toteutetaan asentamalla katolle riittävä määrä katon rakenteisiin kiinnitettäviä kattopollareita, ja pollareiden välille asennetaan tarkoitukseen suunniteltu turvavaijeri. Kun katolla liikutaan tai työskennellään, turvavaljaat kiinnitetään näihin turvavaijereihin. Tämä helpottaa työskentelyä ja varmistaa, että henkilö ei pääse vahingossa liikkumaan liian lähellä katon reunaa.

Turvavaijerijärjestelmän suunnittelu on tehtävä huolella

Turvavaijerijärjestelmä voidaan asentaa sekä uudisrakennuksiin että olemassa oleviin kiinteistöihin. Kattopollareiden ja turvavaijereiden asentaminen katolle tehdään tarkan suunnitelman mukaan. Toimiva kattoturvaratkaisu suunnitellaan yhteistyössä arkkitehdin, rakentajan ja rakennuksen huollosta vastaavan tahon kanssa. Tärkeää on suunnitella ratkaisu niin, että se palvelee kaikkia tiedossa olevia huolto- ja korjaustarpeita.

Vuonna 2017 valmistuneen Turun palloiluhallin katolle asennettiin optimaaliset Pito Variant Uni -kattopollarit ja Pito Greenline -turvavaijerijärjestelmä. Lataa case ja lue miten kohteen kattoturvallisuusratkaisu toteutettiin:

New Call-to-action